با داشتن اشتراک محصول می توانید خیلی راحتتر از گذشته

نسبت به دریافت محصولات و یا هر گونه خدمات دیگری در رابطه با انفورماتیک اقدام نمائید.

برای دریافت اشتراک محصول ابتدا باید ثبت نام کنید و یا با نام  کاربری خود وارد شوید؛

سپس با ارسال یک پیام به کتاب باماک میتوانید کد اشتراک خود را با دریافت جواب پیام داشته باشید.

 

ثبت نام در سایت

ارسال پیام