۱۴ سال گذشت …

زمانی که اراده کردیم تا بصورتی متفاوت یک بانک اطلاعاتی در کشور راه اندازی کنیم، فکر آن را نمی کردیم

که  پس از ۱۴ سال ، اکنون به سختی های کار پی ببریم .

تحریم ها، شرایط بد اقتصادی مشتریان، عدم  حمایت ها و ده ها مشکل کوچک و بزرگ در مسیرمان قرار گرفت؛

اما همچون ۱۴ سال گذشته به عهد خود پایبندیم

و با اراده ای قویتر محصولات کتاب باماک را در ۲۷۶ شهر کوچک و بزرگ کشور به بیش از ۳۰٫۰۰۰سـازمـان ،

 شرکت و فروشگاه به صورت رایگان ارائه می نماییم .

امسال نیز، گروه بازارسنجی کتاب باماک ،  توانست جهت تکمیل سبد خدمات خود خدمتی جدید ارائه نماید .

هر شرکت، فروشگاه و موسسه IT می تواند “یک وب سایت حرفه ای و نه یک وبلاگ” در دل سایت کتاب باماک

داشته باشد که از این طریق به بیش از هزاران نفر معرفی شود .

بزرگترین افتخار برای ایران و ایرانی ، کسب مقام اول در تولید یلوپیج های استاندارد در خاورمیانه است

که این اتفاق در  ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ در شهر  ازمیر ترکیه توسط کتاب باماک رخ داد

و باز هم از زحمات کلیه همکاران مجموعه کتاب باماک در واحدهای روابط بین الملل ، اجرایی، بازرگانی، تحقیقات

 و بازارسنجی، جمع آوری اطلاعات، اداری و پشتیبانی، روابط عمومی، کنترل اطلاعات، امور قراردادها، مشاوره حقوقی ،

حسابداری، برنامه نویسی، آتلیه نقشه، طراحی، توزیع، نمایندگی های سراسر کشور تقدیر و تشکر می گردد .

و برمی گردیم به ۱۴ سال پیش :

“  که آمده ایم تا بمانیم …  “

مالک و مدیرعامل

محمد رفیعی