بانک اطلاعات انفورماتیک کشور (کتاب باماک) به منظور بهره گیری از نظرات بینندگان سایت و برای استفاده بهتر کاربران قسمتی را در نظر گرفته برای لحاظ کردن پیشنهادات شما؛نظرات و پیشنهادات شما باعث هر چه بهتر و سریعتر شدن خدمات رسانی ما به شما خواهد شد.

برای ارائه پیشنهادات اینجا را کلیک کنید.