کتاب باماک برای تسریع رشد هر چه بیشتر در ارائه خدمات و پر بار کردن اطلاعات انفورماتیکی برای تعالی در حوزه آی تی کشور چشم اندازها و ارزشهایی را مد نظر دارد که تمامی آینده درخشان بانک اطلاعاتی را در به ثمر رسیدن این ارزشها به وسیله یک سری سیاستها و رویکردهای جدید خود میبیند.

سیاستها و رویکردهای کتاب باماک:

انطباق گروه با الگوهای جهانی برای حفظ و ارتقا جایگاه بانک اطلاعات انفورماتیک کشور

 

تاکید بر رویکرد برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

 

استفاده از توان مشاوره ای و اجرایی در پیشبرد برنامه های شرکت

 

اتکا به شناخت و ارزیابی دائمی مشتریان

 

استقرار واحدهای تحقیق و پژوهش علمی برای افزایش توان رقابتی علمی و تجاری
 

استفاده از جدیدترین و به روز ترین سیستمها و تکنولوژیهای موجود در ارائه خدمات و محصولات

 

ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری و ارزش گذاری برای نیروهای نوآور ، خلاق و راهبر تحول

 

ارائه محصولات و خدمات برمبنای آموزش فرهنگ فناوری اطلاعات در سازمان مشتریان
 

ارائه نظامهای پشتیبانی از راه دور محصولات و خدمات

 

استفاده تمام عیار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار گروه
 

ارزش های بنیادی بانک اطلاعات انفورماتیک کشور (کتاب باماک) بر پایه  تعالی و خدمت به مردم و رشد کشور در صنعت IT  استوار می باشد
نوع و گوناگونی فعالیت و حرفه ما ماهیتاً به جهت بهبود فعالیت ها و روال ها و دانش IT در جامعه، سازمان ها و شرکت ها طراحی و عرضه می شوند و لذا هرچه ماموریت خود را درجهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر این خدمات و محصولات با کوشش و تلاش بیشتری به انجام رسانیم روند تعالی و بهبود، بهتر و سریعتر انجام گرفته و درنتیجه کیفیت زندگی مردم ارتقا می یابد.