مناقصه:خرید و نصب دوربین مانیتورینگ و ثبت تخلف درتقاطع شهرداری

کارفرما :شهرداری هندیجان استان خوزستان

توضیحات خریدار:تعداد متعاقبا اعلام میشود

تعداد مورد نیاز:۱ عدد

تاریخ نیاز به کالا:۹۶٫۳٫۲۳

تاریخ پایان اعتبار:۹۶٫۳٫۱۳ ساعت ۱۲

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن  ۸۸۹۱۲۱۱۴   تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت اطلاعیه های مناقصه ها،آدرس ایمیل خود را به آدرس   Ketabebamak@yahoo.com و یا به شماره ۱۰۰۰۸۷۶ sms  نمایید

روابط عمومی دولتی کتاب باماک