کارفرما :  شرکت برق منطقه ای زنجان

موضوع: استعلام خرید نرم افزار

توضیحات خریدار: پیمانکار الزاما پس از پرینت و تکمیل مهر وامضا مشخصات فنی و درج قیمت های پیشنهادی در فرم ضمیمه،فرم و اسناد مهر و امضا شده توسط صاحبان امضا مجاز را مجددا اسکن و در سامانه بارگذاری نماید.

تاریخ نیاز به کالا: ۹۶/۰۳/۲۲  ساعت ۱۹:۰۰

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن                  تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت اطلاعیه های مناقصه ها،آدرس ایمیل خود را به آدرس   Ketabebamak@yahoo.com و یا به شماره ۱۰۰۰۸۷۶ sms  نمایید

روابط عمومی دولتی کتاب باماک